Znalecké posudky z oborů z ekonomiky, ceny a odhady věcí movitých

Tyto znalecké posudky lze použít pro potřeby soudů, bank jako zástavu pro půjčky, při vkladu movitého majetku do společností, při nákupu a prodeji zboží atd. Jedná se o stroje a nářadí, zařízení kanceláří, obchodů a bytů, výpočetní techniku a pod.

Znalecké posudky z oborů z elektrotechniky

Znalecké posudky jsou zpracovávány pro potřeby policie a soudů při zjišťování úrazů od elektrických zařízení, příčin požárů od elektrických zařízení a stav elektrických zařízení pro posouzení rizik a bezpečnosti jejich provozování.

Projekty

Projekty přípojek, elektroinstalace v domech pro bydlení, v obchodech, v průmyslových objektech, projekty rozvoden nn a vn, rozváděčů, výpočty osvětlení vč. projektu umístění svítidel pro orgány hygienické služby, pasporty veřejného osvětlení atp.

Montáže

Montáže provádíme podle cizích projektů, ale nejraději jako ucelenou dodávku to je vč. vlastních projektů. Na provedené montáže poskytujeme záruku 18 měsíců.

Revize

Revize provádíme jednak po ukončení montáže, jednak na objednávku a to revize výchozí a periodické. U objektů, které dosud nebyly připojeny vystavujeme přihlášku k odběru el. energie pro Energetické závody. Na přání zákazníka provedeme odstranění závad zjištěných při revizi.

Školení, zkoušky

Školení dle vyhlášky. 50/78 Sb. je dvoudenní. Pro místní, kteří mohou dojíždět se koná v odpoledních hodinách. Pro účastníky "přespolní" je možno zajistit nocleh, nebo provedu školení v místě jejich působení. Třetí den je vyhrazen pro zkoušky. Po absolvování zkoušek obdrží účastníci osvědčení.

                       
               
                       

Na zařízení nízkého a vysokého napětí

V prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par V objektech spadajících pod kontrolu Inspektorátů bezpečnosti práce a v objektech spadajících pod kontrolu Státní báňské správy
                       

               

Adresa

Ing. Zbyněk Lubovský
Náměstí 5. května 52
471 27 Stráž pod Ralskem
Česká republika
       
Telefony +420 487 851 575
+420 604 950 794
           
E-mail emas@volny.cz            
                       
                       
Design by Ondřej Lubovský - Informační systémy, © 2002
 www.kaskady.cz.
Výměnné odkazy:
 Autoinzerce, povinné ručení www.autopes.cz.